Team 2021-03-10T23:13:44+00:00
Beat Sutter
Beat SutterTeamleiter

Stadtteil: Altstadt, Seen, Veltheim

Mobile: 079 403 72 51
E-Mail: beat.sutter@mojawi.ch

Fitore Muhadjeri–Dreshaj
Fitore Muhadjeri–DreshajJugendarbeiterin

Stadtteil: Mattenbach

Mobile: 079 543 41 13
E-Mail: fitore.muhadjeri@mojawi.ch

Sandra Schäfer
Sandra SchäferJugendarbeiterin

Stadtteil: Töss, Steig, Sennhof

Mobile: 079 822 55 64
E-Mail: sandra.schaefer@mojawi.ch

Tom Amherd
Tom AmherdJugendarbeiter in Ausbildung

Stadtteil: Oberwinterthur

Mobile: 076 583 74 10
E-Mail: thomas.amherd@mojawi.ch

Joshua Roth
Joshua RothJugendarbeiter in Ausbildung

Stadtteil: Wülflingen

Mobile: 079 772 95 62
E-Mail: joshua.roth@mojawi.ch

Marco Pfeifer
Marco PfeiferPraktikant Jugendarbeit
Mobile: 077 489 52 92
E-Mail: praktikum@mojawi.ch